معرفی کلی سازمان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور با تولید محصولات اساسی و تامین امنیت غذایی جامعه همواره در راستای ایجاد زمینه خوداتکایی و خودکفایی اقدامات بایسته ای را انجام داده است. خصوصا در سالهای اخیر با اجرای طرح های محوری و اساسی باعث تحولات چشم گیری در دستاوردهای مختلف آگاهی در مردم و همچنین خودباوری نزد تولیدکنندگان و بهره برداران، تحقق آرمان های انقلاب اسلامی در زمینه محرومیت زدایی و خودکفایی را بیش از پیش فراهم نماید تا تولیدکنندگان و کشاورزان با بهره گیری از این خودباوری و از طریق استقبال از طرح های اساسی بتواند آینده ای روشن را در تبلور جامعه ای مستقل و بی نیاز از بیگانگان رقم زنند.

سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی همزمان با تشکیل استان در سال 1383 با هدف خدمت رسانی به کشاورزان و بهره برداران و ارتقا بهره وری در بخش کشاورزی تاسیس گردید.