ریاست سازمان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
 
نام و نام خانوادگي:عبدالله یوسفی
سمت:رئیس سازمان
مدرک تحصیلی : دکترا زراعت
محل کار: سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی
نشاني محل کار: بجنورد - بلوار مدرس-  سازمان جهاد کشاورزي
تلفن محل کار: 32254907-058
دورنگار: 32252424-32259831-058
 جهت کسب اطلاع از سوابق کاری و تحصیلی ایشان فایل ذیل را مشاهده فرمایید
 

 فایل ها

 سوابق کاري و تحصيلي    حجم فايل:  863.01 KB