مدیریت حوزه ریاست | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

   شرح وظایف:

  • تدوين سياست‌ها و اجراي برنامه‌هاي اطلاع‌رساني به شيوه‌هاي متناسب از جمله برگزاري اجلاسها، سمينارها، همايشهاي علمي و نمايشگاههاي داخلي و منطقه‌اي

  •     هماهنگي براي ايجاد ارتباط با رسانه‌ها، خبرگزاري‌ها و ساير مراجع ذيربط و ارائه اخبار و رويدادهاي سازمان به منظور اطلاع‌رساني

  •    برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي لازم بين واحدهاي تابعه با دستگاه‌هاي برون‌سازماني

  •    انجام امور مربوط به مکاتبات و پيگيري ارجاعيات رياست سازمان

  •     بررسي مطالب مندرج در جرايد در ارتباط با سازمان و تهيه پاسخ هاي لازم

  •    انعکاس مشکلات و تنگناها و مسائل مديريتهاي شهرستان‌ها به بخشهاي مختلف سازمان و پيگيري تا حصول نتيجه