بارب | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
بارب
 
نام علمی این ماهیPuntius tetrazona , Capoeta tetrazona, Barbus tetrazona  می باشد.
 زادگاهش  رودخانه های آسیا . بورنیو ، سوماترا ، اندونزی و تایلند هست.
این ماهی 7 تا 8 سانتیمتر رشد میکند. این ماهی بهتر است در ph 6.5 تا 7.5 ( دامنه 6 تا 8 ) و سختی سبك تا متوسط  3 تا 10 ( دامنه 3 تا 20 ) dH و حرارت  20 تا 26 درجه سانتیگراد نگهداری شود. معمولا 3 تا 5 سال عمر میکنند. حداقل اندازه تانك برای نگهداریش 80 لیتر برای یك گروه كوچك 6 تایی.
این ماهی تا اندازه ای متجاوز است و به همین خاطر بهتر است آنها را در گروههای 6 تایی یا بیشتر نگهداری كرد تا از از رفتار آسیب به باله ماهیان دیگر توسط آنان ممانعت شود. بهتر است ماهیانی با باله های بلند و شنای آرام نظیر بتاها و گوپیها و گورامیها با تایگر بارب نگهداری نشود.
تكثیرشان تا حدی مشكل است .آنها تخمهایشان را میخورند و برای تخمریزی نیاز به مقدار زیادی گیاه با برگهای پهن دارند. و والدین باید از تخمها جدا نگهداشته شوند.
برای تغذیه غذاهای پولكی و یخ زده یا خشك و نیز زنده را میپذیرد.ترجیحا با سبزیجات تازه آمیخته شده باشد.
برای تشخیص جنسیت ، واریته اصلی را كه دارای چهار نوار پهن سیاه در بدن است ، در نظر میگیریم.
1 - نرها لاغرتر و كوچكتر از ماده ها هستند.
2 - رنگ نرها از ماده ها درخشان تر است .
3 - در نرها در قسمت پوزه و بینی رنگ قرمز مشخص تر ی وجود دارد
4 - ماده شكم گرد و بزرگتری دارد.
5 - در باله پشتی ماده رنگ سیاه بصورت مشخص تری وجود دارد و در ماهی نر در بالای نوار سیاه باله پشتی ، نوار قرمز رنگ مشخصی وجود دارد در حالیكه این قرمزی در ماده بسیار كم تر و نامشخص تر است .
تكثیر ( تولید مثل ) ماهی تایگر بارب ( بارب ببری ) Breeding of tiger barb

برای تولید مثل ماهی بارب ببری یا تایگر بارب توجه به نكات زیر میتواند مفید باشد .

1 - فراهم آوردن مولدین
برای فراهم آوردن مولدین میتوانیم با توجه به خصوصیاتی كه در انتخاب ماهی خوب در نظر داریم به ایجاد دسته ای از تایگر باربها با حداقل 5 عضو در اكواریوم برای زیستن بهتر و ایجاد گروه بپردازیم .
وقتی ماهیها به طول 20 تا 30 میلیمتر و به سنی در حدود هفت هفته رسیدند میتوان آنها را برای تولید مثل و انتخاب مولد مناسب دانست .
2 - جدا سازی جنسها

با توجه به مشخصات جنسیتی ماهیان تایگر بارب باید دو جنس را از یكدیگر به صورت مجزا در تانكهای آماده سازی نگهداریم تا شرایط لازم را برای تولید مثل به دست بیاورند. این جدا سازی برای هم زمانی تخمریزی و فراهم شدن شرایط خاص بدنی و روحی برای تكثیر است . تراكم مورد قبول در این مرحله یك ماهی به ازاء هر 4 لیتر آب است .

3 - آماده سازی مولدین

تولید مثل ماهی بارب هنگامی رخ میدهد كه دمای آب در حدود 23 تا 28 درجه سانتیگراد ثابت باشد و دمای 25 درجه سانتیگراد مطلوبترین حرارت است . البته تا دمای 32 درجه سانتیراد برای ماهیان قابل تحمل است .
تعویض 20 درصد آب روزانه ضمن هوادهی تانك لازم است .
جیره آماده سازی ، نگهداری وتولید مثل مولدین شامل توبیفكس ، آرتمیا ، غذای پرك مرغوب و یا غذای مطلوب است كه باید از پروتئین غنی باشد.
تغذیه روزانه به مدت دو هفته و سه بار در روز صورت می گیرد .
به دلیل تغذیه متراكم ماهی و احتمال تخریب كیفیت آب باید توجه داشت كه كیفیت آب در طول دوره حفظ شود.

4 - كیفیت آب
آب تانك تخمریزی بهتر است كمی سبك بوده و نیز اسیدیته آن در حدود 6 تا 7 (كمی اسیدی ) باشد.
5 - تانك تخمریزی

اكواریوم گرم ، گیاه و بستری انبوه برای تخمریزی از موارد مطلوب در تانك تخمریزی است .
تایگر بارب را میتوان در گروه قرار داد تا خود جفت خود را برگزیند و در این حالت نسبت جنسی در گله یك به یك باید باشد .
یا تانكی مجزا برای یك جفت مولد در نظر گرفت و شرایط را برایشان مهیا ساخت در هر صورت چون انها تخمهای رها شده خود و دیگر ماهیان را میخورند شاید نگهداری مجزا به موفقیت بیشتری در تولید مثل ماهی منجر شود .
گفته شده بعد از 3 تا 4 روز از جداسازی ، بهتر است نر و ماده یكدیگر را ببینند.
با كاهش شوری آب میتوان تخمریزی ماهی تایگر بارب را تحریك كرد .
و با خروج مولدین از تانكهای اماده سازی و انتقالشان به آبهای تمیز و شفاف در تانك تخمریزی میتوان تخمریزی را در آنها تحریك كرد.
نور محل تانك تخمریزی ماهی تایگر بارب به طور غیر مستقیم و یا بسیار ملایم باشد و استرس محیطی و رفت و امد در حداقل ممكن باشد
برای هر جفت ماهی نیاز به 40 تا 70 لیتر آب با هوادهی كم یا بدون جریان هوا نیاز است .
زمان معمول برای اجرای فرایند تخمریزی 2 روز است و در صورتی كه ماهی تخمریزی نكرد میتوان آنرا از تانك تخمریزی خارج و جفت دیگری جایگزین نمود
تانك تخمریزی باید بستری نازك داشته باشد یا بستری نداشته باشد.
معمولا صبح روز بعد از انتقال تخمریزی صورت میگیرد.
تعویض كمی آب نیز به تحریك تخمریزی كمك میكند.
6 - بستر تخمریزی
وجود بستری برای تخمریزی الزامی است .
گیاهان آبزی معلق یا ریشه دار برای ایجاد بستر تخمریزی مناسب هستند . میتوان از دو بوته گیاه كابومبا (Cabomba ) و یا دو خوشه تخمریزی یا بسترهای مناسب دیگر كه دست سازند یا بصورت آماده در اختیار قرار دارند برای تحریك ماهی به تخم افشانی و از آن مهمتر حفاظت تخمها از خورده شدن توسط مولدین استفاده كرد.
7 - عملیات نهایی
تایگر بارب از تخمهایش تغذیه كرده و باید پس از اتمام جفتگیری از تانك تكثیر خارج شود و یا تخمها انتقال یابند.
پس از اتمام تخم ریزی علاقه نر و ماده به یكدیگر كمتر شده واین مرحله زمانی است كه باید آنها را از تخمها و یكدیگر جدا كرد.بهتر است ماده دو هفته ای در تانكی برای بازسازی قوای از دست رفته تحت توجه بوده و سپس به تانك اجتماعی قابل برگرداندن است.