گرین تیلور | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

گرین تیلور
 
این ماهی بومی آمریکای جنوبی پرو و اکوادور میباشد در ایران به نامهای گرین تیلور و گرین ترور معروف است PH 7/5-6/5 و در دمای 25-21 رنگ آنها کمتر و زیتونی است ولی با افزایش دما رنگ آنها تیره تر است .نام این ماهی GREEN TERROR به معنای شیطان کوچک سبز است این ماهی تا 20 سانتی متر رشد میکند
ماهی نر در هنگام بلوغ که 8-6ماهگی است اگر خوب تغذیه شده باشد بسیار زیبا و دلفریب میشود بدن ان به رنگ زیتونی وسر باله های پشتی و دم آن به رنگ قرمز میشود که گویی سر دم و باله آن شعله کوچک آتشی میسوزد که ماهی را بسیار زیبا و دلفریب میکند بر سر ماهی نر حبابی در هنگام بلوغ به وجود میآید که شبیه حباب فلاور هورن است
برتری گرین تیلور نسبت به بعضی از سیکلیدها در این است که
1- همه چیز خوار است و همه نوع غذایی را می پسندد
 2- قیمت مناسبی دارد.
3- نسبت به سیکلیدهای دیگر بسیار آرام است مثل سورم
4- به شرایط اکواریومی مقاوم است.
سعی کنید گرین تیلور را با سیکلیدهای خشن نگهداری نکنید زیرا گوشه گیر و بی اشتها میشود برای اینکه یک گرین تیلور زیبا داشته باشید باید آب مرتب فیلتر و شفاف باشد برای تقویت رنگ گرین تیلور به انها غذاهایی مانند دل گاو اسفناج و غذاهای خشکی که در بازار برای تقویت رنگ ماهیها است بدهید تا از رنگ زیبای این ماهی لذت ببرید کسانی که این ماهی را نگهداری میکنند و هنگامی که این ماهی بالغ میشود هیچگاه حاضر به فروش این ماهی نمیشوند.
تکثیر این ماهی مانند ماهی اسکار است که قبلاشرح داده شده و نوع نر جفت خود را در گله انتخاب میکند و بعد روی سنگ تخم ریزی میکنند.
 
تشخیص جنسیت
 1- ماهی نر بر روی سر خود حباب دارد .
2- رگچه های صورت نر به رنگ آبی میل میکند ولی نوع ماده به رنگ زیتونی در یک گله ماهیان نر درشتتر و پر رنگتر از بقیه هستند (که از این تفاوت میتوان در تشخیص ماهی نر یا ماده 3-2 ماهه استفاده کرد)
3- رگچه های باله زیرین نر ابی ولی ماده سبز و حاشیه باله زیرین چسبیده به بدن است.