تاریخچه پرورش ماهی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
تاريخچه تکثير و پرورش آبزيان در جهان
چيني ها اولين کساني بودند که در سالهاي قبل از ميلاد با جمع آوري بچه ماهيان از محيط هاي طبيعي و پرورش آنها در استخرهاي خاکي اقدام به پرورش ماهي مي نمودند. فان لي، دانشمند چيني در سال 460 قبل از ميلاد کتابي تحت عنوان رساله پرورش ماهي نوشت که اولين کتاب در مورد پرورش ماهي در دنيا مي باشد. در سال 618 ميلادي در زمان حکومت تانگ در چين کشت توام کپور ماهيان شامل کپور سياه، کپور علفخوار، کپور نقره اي و کپور سرگنده در استخرهاي خاکي انجام شد.اولين قدم درباره تکثير مصنوعي ماهيان در سال 1764 ميلادي توسط لودويک ياکوبي دانشمند آلماني انجام شد. بوسيله اين دانشمند تحقيقات جالبي در خصوص بيولوژي و توليد و مثل ماهيان انجام شد. ياکوبي براي اولين بار ماهي قزل آلا را بصورت مصنوعي تکثير نمود و در سال 1765 توسط اين دانشمند کتاب تکثير و پرورش ماهي نوشته شد. اولين کارگاه پرورش ماهي بصورت صنعتي  در سال 1852 ميلادي در فرانسه منطقه اي به نام گيوتين گن احداث گرديد. در سال 1958 ميلادي براي اولين بار محققين چيني با تزريق هورمون هيپوفيز کپور معمولي به کپور نقره اي و کپور سرگنده موفق به تکثير مصنوعي اين ماهيان شدند. در سال 1960 موفق به تکثير مصنوعي کپور علفخوار از طريق تزريق هورمون هيپوفيز گرديدند.

تاريخچه پرورش ماهي در ايران
تکثير و پرورش ماهي در ايران در سال 1306 شمسي با تکثير ماهيان خاوياري به منظور حفظ ذخاير ماهيان خاوياري در منطقه گيسوم استان گيلان انجام شد.اولين کارگاه پرورش ماهيان سردآبي در ايران در حاشيه رودخانه کرج توسط شرکت ماهي سراي کرج در سال 1339 شمسي فعاليت خود را با ظرفيت اسمي 80 تن در سال آغاز نمود و سپس در سال 1345 شرکت ماهي قزل آلاي جاجرود با استفاده از آب رودخانه جاجرود با ظرفيت اسمي 180 تن در سال شروع به فعاليت نمود. اولين مرکز تکثير و پرورش کپورماهيان در ايران در سال 1345 به منظور تکثير مصنوعي کپورماهيان در پل آستانه گيلان آغاز به فعاليت نمود. در سال 1345 اولين مزرعه توليد کپور ماهيان با احداث 750 هکتار استخر خاکي توسط شرکت سهامي سفيد رود در نزديکي شهر رشت احداث گرديد.