شرح وظایف | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
  • هدایت ، هماهنگی و اجرای کلیه پروژه ها ، طرح ها و برنامه های مصوب تکثیر و پرورش آبزیان در چارچوب دستورالعمل های ابلاغ شده و تهیه گزارش های لازم.
  • شناسایی کلیه منابع آبی مستعد پرورش آبزیان و تنظیم و پیشنهاد پروژه ها ، طرح ها و برنامه توسعه تکثیر و پرورش آبزیان در سطح استان براساس پتانسیل ها و اهداف کلان توسعه و نیاز های منطقه با هماهنگی واحد های ذیربط.
  •  برنامه ریزی ، نظارت و هدایت کلیه فعالیت های مصوب و دستورالعمل های ابلاغ شده.
  •   نظارت بر رعایت استاندارد های کنترل کیفی در کلیه مراحل اعم از حمل و نقل ، عمل آوری و تولید فرآورده های شیلاتی ، نگهداری آبزیان و فرآورده ها و ارائه گزارشات تحلیلی.
  •  نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های مصوب و ارزیابی عملکرد برنامه ها و ارائه گزارشات از نحوه اجرای آنها.