سامانه شناسنامه بهره بردار | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

خدمات الکترونیکی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی با هدف افزایش سرعت در فرایندها و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع به شرح زیر آماده شده است :

* شناسنامه بهره بردار

در این خدمات شما فارغ از مکان و زمان می توانید به راحتی با اتصال به اینترنت فرایندهای کاری خود را دنبال نموده و به نتایج مطلوب خود به راحتی و آسانی دسترسی پیدا نمایید .

سامانه شناسنامه بهره بردار

  • فایل راهنمای سامانه شناسنامه بهره بردار جهت استفاده شما کشاورز عزیز در قسمت ذیل قابل مشاهده می باشد.

 فایل ها

 راهنماي ثبت نام در سامانه    حجم فايل:  1313.07 KB