سامانه صدور مجوز صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

خدمات الکترونیکی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی با هدف افزایش سرعت در فرایندها و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع به شرح زیر آماده شده است :

* جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و دام و طیور

* پروانه بهره برداری از تاسیسات موجود صنایع

* درخواست و تغییر کاربری زمین


در این خدمات شما فارغ از مکان و زمان می توانید به راحتی با اتصال به اینترنت فرایندهای کاری خود را دنبال نموده و به نتایج مطلوب خود به راحتی و آسانی دسترسی پیدا نمایید .

سامانه صدور مجوز صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی