چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی - چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
« چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی » توسط شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و با همکاری سازمانها و مؤسسات مرتبط در روزهای 22 و 23 اردیبهشت ماه 1394 در مركز همايش هاي رازي تهران  برگزار می گردد

زمان برگزاری کنگره: 22 لغایت 23 اردیبهشت ماه 94

برگزارکننده: شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی

مکان: تهران- مرکز همایش های رازی

 وبسایت کنگره:

www.ncmp2015.com