شبکه کتابخوانان حرفه ای | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
شبکه کتابخوانان حرفه ای یک انجمن اینترنتی برای کتابخوانان ، نویسندگان ، ناشرین و کلیه فعالان در عرصه کتاب می باشد. با کلیک کردن بر کلید" شروع گردش در شبکه" می توانید از قابلیت هایی که این شبکه به شما می دهد مطلع شوید.
شبکه کتابخوانان حرفه ای