آیت الله تقوی در مراسم شورای عمومی - اخبار روز | مطالب ستون میانی

 

حاج آقا تقوی در این نشست صمیمی عنوان داشتند  : پایه های صندلی ما روی موج خون شهداست قدرشناس باشیم ، تمام آرامش و آسایش ما مدیون شهیدانمان است فرزندان شهدا را ارج نهیم .