دانستنیهای زنبور داری - دانستنیهای زنبور داری | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

  حذف

آیا میدانید که......


1 - طراحی و ساخت کندوهای لانگستروت مربوط به 160 سال پیش است .
2 - علت اصلی رطوبت داخل کندو درزمستان ، مصرف عسل است.
3 - مصرف یک کیلو گرم عسل ،یک لیتر آب تولید می کند .
4 - بعد از عسل ، موم مهم ترین فرآورده ی زنبور عسل به شمار می آید .
5 - مهم ترین غذایی که زنبور برای رشد به آن نیاز دارد گرده است .
6 - قطر دانه های گرده حدود 5/2 تا 350 میکرون است .
7 - مقدار مصرف گرده ی یک کلونی در سال ، حدود 25 تا 35 کیلوگرم است .
8 - به طورمعمول زنبورهایی که به جمع آوری گرده مشغول هستند گاهی شهد نیز جمع آوری می کنند ؛ ولی عکس این حالت دیده نمی شود .
9- ذخیره کردن گرده ی گل فقط درحجره های کارگر صورت می گیرد ؛ ولی در مورد عسل این طور نیست .
10- در سبد گرده ممکن است چند نوع گرده مشاهده شود ؛ ولی درعسل دان فقط یک نوع عسل است .
11- گران ترین عسل جهان عسلی است که در سواحل دریای سیاه ترکیه تولید می شود و هر کیلو حدود 250 دلار به فروش می رسد .
12- ﮊله ی رویال موجود در حجره های کارگر مرغوبیت کمتری نسبت به ﮊله ی رویال حجره های ملکه دارد .
13- عسل تنها ماده غذایی است که در ارزیابی كیفی و استانداردهای آن ، آزمایش میکروبی وجود ندارد .
14 - قاره ی آفریقا رکورد دار تولید موم در جهان است .
15- کانـادا بـا تولید میانگین 55 کیلو عسـل به ازای هـر کنـدو در سـال ، در این زمینه رکورد داراست .
16- میانگین تولید عسل به ازای هر کندو در ایران 10کیلو است و در جهان8 کیلو می باشد .
17- ایران از نظر تولید عسل در مقام یازدهم و از نظر تعداد کندو در مقام نهم جهانی قرار دارد .
18- زنبور، نوزادان را در دمای 5/33 درجه ی سانتی گراد در داخل کندو پرورش می دهد .
19 - ازحرارت 34-39 درجه ی سانتی گراد جهت سرد کردن کندو اقدام می شودو در زمان تهویه ی کندو،آب زیادی توسط كارگران به داخل کندو وارد می شود .
20 - بهترین دما برای فعالیت زنبور، دمای بین 16-32 درجه ی سانتی گراد است .
21- فعالیت زنبور در دمای 10 درجه ی سانتی گراد شروع می شود
22 - زنبور در حرارت کمتراز8 درجه فعالیتی ازخود نشان نمی دهد.
23 - قدرت درک تغییر درجه حرارت در زنبور10 برابر انسان است .(این قدرت در انسان 2 درجه سانتیگراد است .)
24 - آنتن در زنبور کارگر عمدتاً به منظور یافتن گل و در ملکه برای درک وضع تخم ریزی مورد استفاده قرار می گیرد .
25 - زنبور عسل 16 زوج کروموزوم دارد .
26 - در نهمین روز پس از تخم ریزی ،پنجمین و آخرین پوست اندازی دوران لاروی صورت می گیرد . در این مرحله سینه و شکم به طور کامل نمایان است .
27- لارو زنبور عسل در غذای خود غوطه ور است ؛ بنابر این تا پایان دوره ی لاروی كه انتهای روده به مخرج وصل می شود مدفوع نمی كند
28- میزان تخم ریزی ملکه در روز، حداکثر حدود 3000 تخم است ، که این میزان هم وزن خود ملکه است و علت آن تغذیه ی منحصربه فرد ملکه است . این موضوع در جهان جانوران یک رکورد محسوب می شود .
29 - تخم درون حجره ی ملکه با تخم درون حجره های کارگر فرقی ندارد .
30-ملکه درهفتمین روزخروج ازحجره برای جفت گیری آماده میشود.
31 - مدت زمان جفت گیری حدود 10 تا 30 دقیقه است .
32 - تخم ریزی ملکه 2 یا 3 روز بعد از جفت گیری شروع می شود و حداکثر این زمان یازده روز است.
33 - جفت گیری ملکه فقط برای یک بار در طول عمر صورت می گیرد و اسپرم دریافتی تا حدود 6 سال در کیسه ی اسپرم ملکه به صورت سالم و نیمه فعال باقی می ماند . این موضوع یکی از شگفتی های زندگی زنبور عسل و از موارد استثنایی حیات جانوران است .
34- در زنبور عسل ، متابولیسم دوران لاروی به گونه ای است که دفع مدفوع وجود ندارد .
35 - دو ملكه ی خواهر نمی توانند با هم ، همزیستی کنند ؛ ولی ملكه های مادر و دختر برای مدتی می توانند .
36 - فرق لارو ملکه و لارو کارگر در مصرف ﮊله ی رویال و تغذیه ی آنهاست .
37 - کندو باید حداقل 15 تا 20 سانتی متر از زمین فاصله داشته باشد تا اولاً رطوبت را از زمین نگیرد و ثانیاً با آمدن برف ، دریچه ی پرواز بسته نشود . برای جلوگیری از ورود آب باران به داخل کندو ، کندو باید کمی به سمت جلو مایل باشد .
38 - در موقع قرار دادن بچه کندو به داخل کندو، درصورت امکان حداقل یک قاب لارو ، درون کندو قرار دهید .
39 - ارتفاع دریچه ی پرواز 7 میلی متر است .
40 - زنبور نر فاقد نیش ، سبد گرده ، غدد مولد موم و خرطوم کامل است . جثه ی زنبور نر نسبت به زنبورهای کارگر ، بزرگتر است .

41- پرواز آشنایی با محیط از سن یک هفتگی پس از خارج شدن از حجره شروع می شود .
42 -حـجره هـای شـان ها بر حسب اندازه به دو گروه کارگری و نـر تقسیم می شود . ملکه بـا اندازه گیری اختلاف 5/1 میلی متری بین آنها انتخاب می کند که تخم نر بگذارد یا کارگر .
43 - زنبور ملکه ، شکمی بلند وکشیده دارد . بال های آن نسبت به شکم کوتاه است و فاقد غدد مولد موم وسبد گرده می باشد .
44 - زنبور در شب پرواز نمی کند و مانند مورچه حرکت می کند .
45 - زنبور عسل برای نیش زدن نیاز دارد شکم خود را 90 درجه بچرخاند . بنا بر این زنبورهای بچه كندو و زنبور برگشتی از مزرعه بدلیل پر بودن شكم این امكان را ندارند .
46 - در انتخاب محل کندوی جدید (بچه کندو) نوعی سیستم رای گیری در کلونی حاکم است ؛ بدین معنی که محل هایی که بیشترین رقص در مورد آنها صورت می گیرد ، انتخاب می شوند .
47 - ملکه هیچ موقع از نیش خود به جز در مقابله با رقبا استفاده نمی کند ؛ زیرا هم شکم او پر است و هم نیاز نیست در جایی که کارگران هستند از نیش خود استفاده کند . بعلاوه کلونی با وجود ملکه برپاست ودر صورت اضطرار، اگر از نیش خود استفاده کند ، به دلیل نداشتن خارهای وارونه روی نیش نخواهد مرد .
48 - ملکه تنها عضوی از کلونی است که در کندو دفع مدفوع دارد . این مدفوع بلافاصله توسط پرستاران به خارج کندو منتقل می شود . این موضوع رابطه ی تنگاتنگی با امنیت کلونی دارد . زنبور نر و کارگر مدفوع خود را خارج از کندو دفع می کنند . این دو زنبور حتی قادرند در زمستان یا در شرایط بد اقلیمی ، مدفوع خود را تا 6 ماه نگه دارند .
49 - در زمان تکثیر کلونی ، علایم و نشانه های مسیر برگشتی به کندوی مادر ، درعرض چند دقیقه از حافظه ی زنبورهای همراه بچه کندو پاک شده ، علایم مکان جدید جایگزین می گردد.
50 - دو مشکل بزرگ صنعت زنبورداری در سطح جهان ، یکی بچه کندو و دیگری زمستان گذرانی در مناطقی غیر از استوا ست .