احداث بند انحرافی و کانال باپوشش بتنی باغ کلاغان رازو جرگلان - احداث بند انحرافی و کانال باپوشش بتنی باغ کلاغان رازو جرگلان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
کارفرما: سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی
مشاور :  شرکت هیدروپارس خراسان


اهداف طرح:

- کنترل فرسایش اراضی ناشی ازسیلاب وجلوگیری ازخسارات ناشی ازآن درمحدوده طرح
- اصلاح وبهبود وضعیت آبگیری ازرودخانه باغ کلاغان (استفاده ازسازه های بتنی وسنگ وملاتی بجای مصالح سنتی)
- افزایش راندمان انتقال آب با اجرای پوشش بتنی کانال های خاکی
جزئیات بند انحرافی وکانال انتقال آب


- موقعیت:

 استان خراسان شمالی- شهرستان رازوجرگلان- شهرراز
- مختصات:  X = 506367.6  و Y = 4198942.2
  - سیلاب طراحی 50 ساله :  37 مترمکعب بر ثانیه
- سرریز اوجی استاندارد: ازجنس سنگ وملات با روکش بتنی مسلح به طول 12 متر و ارتفاع 2.5متر
  - رسوب شوی : با عرض 0.5 متر
  - آبگیر: جناح چپ با عرض 0.4 متر
  - حوضچه آرامش: ازجنس سنگ وملات با روکش بتنی مسلح به طول 7 متر
  -  دیوارمحافظ: ازجنس سنگ وملات به طول 125 متر
  -  دبی طراحی کانال: 75 لیتر بر ثانیه
  -  ابعاد هندسی کانال: کانال  بتنی پیش ساخته مستطیلی شکل با عرض 0.4  وارتفاع 0.5 متر بطول 1280 متر

برآورد احجام کار
- احجام کلی کار در قالب عملیات خاکی، بتنی، سنگ و ملات به شرح  زیر می باشد.
شرح کار    عملیات خاکی
(7065 مترمکعب                        عملیات بتنی250 متر مکعب
   قالب بندی 265 متر مکعب    آرماتور بندی 9 تن   بنایی با سنگ 1700 متر مکعب    بتن پیش ساخته  125 متر مکعب
شفته آهک 300 متر مکعب