اخبار استان ›› در ششمین روز از هفته روابط عمومی و ارتباطات، روابط عمومی های برتر استان خراسان شمالی با نماینده ولی فقیه دراستان دیدار نمودند ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، امروز چهارشنبه، در ششمین روز از هفته روابط عمومی و ارتباطات،  روابط عمومی این سازمان ضمن کسب مقام برتر بین کلیه دستگاههای اجرایی استان در ارزیابی عملکرد کلیه شاخصهای سازمانی با  آیت ا... ابوالقاسم یعقوبی نماینده محترم ولی فقیه دراستان و امام جمعه محترم بجنورد دیدار نمودند.