عباس کشاورز معاون وزیر جهادکشاورزی در امور زراعت : برنامه وزارت جهادکشاورزی افزایش ساختار تولید اراضی دیم در خراسان شمالی است - عباس کشاورز معاون وزیر جهادکشاورزی در امور زراعت : برنامه وزارت جهادکشاورزی افزایش ساختار تولید اراضی دیم در خراسان شمالی است | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، امروز پنجشنبه 28 تیر1397؛ دکتر عبداله یوسفی رئیس محترم سازمان به همراه جمعی از معاونین و مدیران محترم ستادی و شهرستانی و معاون  محترم وزیر در امور زراعت و مشاورمحترم وزیر و مجری طرح گندم در کشور از مزارع کشت نشائی چغندرقند و گوجه فرنگی شهرستان فاروج و مزارع چغندرقند و شرکت بذر شهرستان شیروان در حال بازدید می باشند.

معاون وزیر جهادکشاورزی در امور زراعت  طی بازدید از مزارع کشت نشایی گوجه فرنگی و چغندرقند شهرستان فاروج در استان خراسان شمالی با اشاره به اینکه بخش اعظم خراسان شمالی اراضی دیم  اظهار نمود: برنامه وزارت جهادکشاورزی افزایش ساختار تولید اراضی دیم در خراسان شمالی است و این موضوع در پاییز سال آینده عملیاتی خواهدشد.

مهندس عباس کشاورز افزود: از دیگر برنامه های وزارت جهادکشاورزی در استان خراسان شمالی، گسترش صرفه جویی آب برای همه محصولات و زراعت ها در استان و کمک به تعادل بخشی آب در جهت افزایش تولید کشاورزان بدون نگرانی میباشد.

وی ضمن عرض خداقوت به کشاورزان سخت کوش استان و شهرستان فاروج گفت: از چهارسال گذشته سیاست صرفه جویی مصرف آب در کشاورزی تبیین شده و دستورالعمل یه مناطق ارسال گردیده و آموزش های لازم برگزار شده و محققین نیز کمک نموده اند در نتیجه برنامه ها اجرایی شده و کشاورزان راضی هستند و استقبال میکنند که  این امر باعث صرفه چویی در مصرف آب، کاهش هزینه ها و افزایش تولید شده است.

مهندس کشاورز طی بازدید از مزرعه کشت نشایی گوجه فرنگی بیان داشت: در این مزرعه سطح زمین با مالچ پوشیده شده تا تبخیر آب به صفر برسد و از آبیاری موضعی استفاده شده که آبیاری بسیار هوشمندانه ای درجهت افزایش تولید می باشد و این مزرعه به ازای هر متر مکعب آب حدود 11 کیلو گرم تولید گوجه فرنگی دارد که در مقایسه با متوسط کشور که حدود 3 کیلوگرم است، این عدد بسیار بسیار بالایی میباشد ، تولید این مزرعه بیش از 5/3 برابر متوسط کشور بهره وری آب دارد.

معاون وزیر جهادکشاورزی در امور زراعت طی بازدید از مزرعه کشت نشایی چغندرقند شهرستان فاروج تصریح نمود: یکی از سیاست ها این است که کشت های نشائی حداقل در زمین اصلی مستقر شود و بخشی از طول رشدش را در محیط های کنترل شده باشد که آب کمتری مصرف کند و این مزرعه حدود هکتاری 4تا5هزار مترمکعب صرفه جویی مصرف آب داشته، با افزایش بهره وری به ازای هر متر مکعب آب بیش از 1کیلو و 800 گرم تولید شکر داشته و خوشحال هستیم که کشاورزان خراسان شمالی به صرفه جویی در مصرف آب توجه دارند و شاهد چنین رکوردهایی در این استان هستیم.