استاندار معزز خراسان شمالی در دیدار با مسئولین وزارت جهادکشاورزی: اعلام آمادگی کامل در راستای حمایت از کلیه برنامه ها و سیاست های وزارت جهادکشاورزی در استان خراسان شمالی - استاندار معزز خراسان شمالی در دیدار با مسئولین وزارت جهادکشاورزی: اعلام آمادگی کامل در راستای حمایت از کلیه برنامه ها و سیاست های وزارت جهادکشاورزی در استان خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، استاندار معزز خراسان شمالی در دیدار با دکتر عبداله یوسفی رئیس محترم سازمان به همراه مسئولین محترم ستادی و معاون محترم وزیر در امور زراعت و مشاور محترم وزیر و مجری طرح گندم در کشور تصریح نمود: آمادگی کامل در راستای حمایت از کلیه برنامه ها و سیاست های وزارت جهادکشاورزی در استان خراسان شمالی را داریم.

محمدرضا صالحی افزود:  ارتقاء بهره وری آب در جهت سازگاری با کم آبی یکی از اولویتهای مهم استان می باشد که با استفاده از سیستم های نوین آبیاری تا سال1400 بهره وری آب را به 60 درصد می رسانیم.