سومین جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای سفر مقام معظم رهبری در محل مصلی بجنورد - سومین جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای سفر مقام معظم رهبری در محل مصلی بجنورد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی:

سومین جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای سفر مقام معظم رهبری در محل مصلی بجنورد امروز یکشنبه مورخ 1397/05/07در محل سالن کشاورز این سازمان باحضور معاون محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان و مسئولین محترم ستادی برگزار گردید.