جلسه هماهنگی بررسی تولید و صادرات انگور و فرآورده های جانبی - جلسه هماهنگی بررسی تولید و صادرات انگور و فرآورده های جانبی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی :جلسه هماهنگی بررسی تولید و صادرات انگور و فرآورده های جانبی آن  پنجشنبه مورخ 97/05/04 با حضور مسئولین محترم ستادی و شهرستانی و تولید کنندگان محصول انگور، تجار،بازرگانان و صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی در سالن کشاورز سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی برگزار گردید.