خرید حدود ۸۴هزار تن گندم از کشاورزان خراسان شمالی - خرید حدود ۸۴هزار تن گندم از کشاورزان خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

۸۳هزار و ۸۲۷تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان خراسان شمالی خریداری شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی به نقل ازخبرگزاری صداوسیمای مرکزاستان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان ارزش تمام شده گندم خریداری شده را  110میلیارد و 871میلیون تومان اعلام کرد و گفت: تا کنون نیز 50 میلیارد و 618میلیون تومان از مطالبات گندم کاران  به حساب آنان واریز شد.

 وحیدرضا فریدونی افزود: گندم با افت دو درصد غیرمفید و چهار درصد مفید با قیمت هر کیلو 1300تومان از گندمکاران خریداری می شود.

پیش بینی می شود تا پایان فصل خرید 150هزار تُن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان خریداری شود.