کارگاه آموزشي کشت گياه کم آب طلب کينو وا - کارگاه آموزشي کشت گياه کم آب طلب کينو وا | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

کارگاه آموزشي کشت گياه  کم آب طلب کينو وا در مانه و سملقان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مهندس  به نقل از خبرگزاری صداوسیمای مرکز استان، مدير امور زراعت سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي در حاشيه برگزاري اين کارگاه يک روزه گفت: اين گياه امسال به عنوان جايگزين محصول برنج در 60 هکتار از اراضي  اسفراين و مانه و سملقان کشت شد.

محمدنقی  کاظمیان افزود: میانگین عملکرد این محصول در هر هکتار دو و نیم تا سه تن است و چند برابر کمتر از برنج نیاز به آب دارد.