توزیع 500 تن جو جهت تنظیم بازار نهاده های دامی - توزیع 500 تن جو جهت تنظیم بازار نهاده های دامی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، معاون بهبود تولیدات دامی این سازمان گفت: مقدار 500تن جو با هماهنگی شرکت پشتیبانی امور دام در استان خراسان شمالی توزیع می گردد.

مهندس علی مبارکی افزود:این مقدار جو از طریق تشکلهای دامداران استان به قیمت هر کیلوگرم 10800 ریال در مبدا استان گلستان خریداری وپس از حمل در استان بین دامداران توزیع می گردد که هدف از توزیع، متعادل نمودن قیمت نهاده های دامی وتنظیم بازار می باشد.