دومین جلسه پیگیری روند پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی برگزارشد - دومین جلسه پیگیری روند پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی برگزارشد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی،دومین جلسه پیگیری روند پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی با مبالغ بالاتر از 10میلیارد ریال و طرحهای الویت دار بخش کشاورزی به  تاریخ 1397/05/21در محل مدیریت شعب بانک کشاورزی استان با حضور مدیر کل محترم دفتر جذب و حمایت سرمایه گذاری استانداری ,معاون محترم اداره اعتبارات و وصول بانک کشاورزی ,معاون محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان , کارشناسان بخش های تخصصی به همراه تعدادی از متقاضیان تسهیلات بخش کشاورزی برگزارگردید.

دراین جلسه ضمن بررسی مسایل ومشکلات پرونده تسهیلاتی متقاضیان راهکارهای لازم درراستای تسهیل وتسریع درروند پرداخت تسهیلات ارائه گردید.