اولین جلسه تخصصی کمیته خاک استان خراسان شمالی تشکیل شد - اولین جلسه تخصصی کمیته خاک استان خراسان شمالی تشکیل شد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

اولین جلسه تخصصی کمیته  خاک استان در مورخه 1397/5/24 با حضور مهندس ابراهیمی پور نماینده محترم معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ، رئیس گروه حفاظت و حاصلخیزی خاک  و اعضاء  کمیته در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی ، در این جلسه ضمن ارائه وضعیت منابع خاک استان و مقایسه با کشور، مهمترین مسائل ،مشکلات و معضلات خاک و دلایل ایجاد مشکلات کنونی بیان گردید و مقرر شد در جلسات بعدی کمیته گزارش برنامه ها و پیشنهادات مطالعاتی و عملیاتی خاک استان تهیه و تدوین و به ستاد ارسال گردد.