90هزار تن گندم خراسان شمالی خریداری شد - 90هزار تن گندم خراسان شمالی خریداری شد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی با اشاره به خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان گفت: تاکنون 90 هزار تن از این محصول در استان به مراکز تحویل شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی به نقل از ایرنا، وحیدرضا فریدونی روز پنجشنبه اظهار داشت: تاکنون 90 هزار تن گندم در قالب 15 هزار و 162 محموله از چهار هزار و 989 کشاورز خریداری شده است.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی تصریح کرد: خرید گندم از کشاورزان خراسان شمالی ادامه دارد.

*
بیش از نیمی از مطالبات گندمگاران پرداخت نشده است
فریدونی با اشاره به خرید 90 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان گفت: تا کنون کمتر از نیمی از مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: تاکنون 585 میلیارد ریال از وجوه گندم خریداری شده به کشاورزان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه با توجه به برنامه ریزی انجام شده در مرحله نخست 50 درصد از مطالبات گندم کاران پرداخت می شود افزود: تاکنون در این مرحله 98 درصد از بهای گندم پرداخت شده است.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی تصریح کرد: تا کنون بیش از نیمی از مطالبات این تولیدکنندگان پرداخت نشده است.
کشاورزان امسال در 49 هزار هکتار اراضی آبی و 80 هزار هکتار اراضی دیم گندم کشت کرده اند.
ظرفیت سیلوهای ذخیره سازی گندم در استان 350 هزار تن است که 25 مرکز نسبت به خرید گندم مبادرت دارد از این تعداد 18 مرکز تعاون روستایی و 6 مرکز بخش خصوص است.
خراسان شمالی 344 هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد که سالانه بیش از 2 میلیون و 500 هزار تن انواع محصول زراعی، باغی و دامی تولید می شود.