1355 هکتار در خراسان بیابان زدایی شد - 1355 هکتار در خراسان بیابان زدایی شد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

رییس اداره بیابان منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: یکهزار و 355 هکتار از عرصه های بیابانی این استان 28 هزار کیلومترمربعی در طول یکسال گذشته بیابان زدایی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی به نقل از ایرنا، علی یزدانی دوشنبه با بیان اینکه عملیات بیابان زدایی در عرصه های طبیعی شهرستان های اسفراین، گرمه و جاجرم اجرا شده است اظهار داشت: از مجموع سطح اجرا شده یکهزار و 61 هکتار عملیات نهال کاری و 294 هکتار عملیات مدیریت روان آب بوده است.
وی گفت: عملیات بیابان زدایی در اسفراین در سطح 280 هکتار( 20.66 درصد)، جاجرم 807 هکتار(59.55 درصد) و گرمه 268 هکتار( 19.79 درصد) بوده است.
یزدانی افزود: مجموع کل اعتبارات مصوب ملی و استانی برای اجرای این طرح 52میلیارد ریال بوده که از این میزان 24 میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شده است.
رییس اداره بیابان منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: هدف از اجرای این عملیات ها تقویت پوشش گیاهی، تقویت آبخوان های مناطق بیابانی، جلوگیری از بیابان زایی و بروز پدیده ریزگردها است.
کل مناطق تحت فرسایش بادی(کانون های بحرانی) در استان خراسان شمالی برابر 96 هزار و 861 هکتار است که از این میزان 92 هزار و 642 هکتار آن در منطقه برداشت و 4 هزار و 219 هکتار در منطقه رسوب قرار دارد.
گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی 2 میلیون و 33 هزار و 36 هکتار است که از این وسعت یک میلیون و 400 هزار هکتار مرتع، بیش از 183 هزار هکتار بیابان و 434 هزار و 500 هکتار جنگل است.