افزایش بیش از برنامه تولید شیلات در خراسان شمالی - افزایش بیش از برنامه تولید شیلات در خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی  خراسان شمالی، مدیر امور شیلات و آبزیان این سازمان گفت: در استان خراسان شمالی حدود 100واحد مزرعه پرورش ماهی سردابی و 113واحد پرورش ماهی گرمابی وجود دارد.

مهندس محمدعلی مصباحی افزود: مزارع پرورش ماهی گرمابی به علت استفاده از استخرهای کشاورزی هر ساله  متغیر هستند.

وی در پایان تصریح نمود:تولید ماهی در سال 96حدود2090تن بوده که در  برنامه تولید1552تن بوده است و خوشبختانه نزدیک به 500 تن بیشتر از برنامه تولید داشته ایم که بیشترین تولید در شهرستان شیروان و فاروج قرار دارند.