دیدار معاونین و مدیران محترم سازمان جهاد کشاورزی با مدیرکل بحران - دیدار معاونین و مدیران محترم سازمان جهاد کشاورزی با مدیرکل بحران | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی امروز پنج شنبه مورخ 1397/06/22 معاونین و مدیران محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با مدیرکل بحران استان دیدار نمودند و انتصاب ایشان را به این سمت تبریک عرض نمودند.