کارگروه نظارت بر شبکه های توزیع آفتکش های گیاهی برگزارشد - کارگروه نظارت بر شبکه های توزیع آفتکش های گیاهی برگزارشد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، کارگروه نظارت بر شبکه های توزیع آفتکش های گیاهی با حضور فروشندگان سموم شیمیایی استان نمایندگان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت و معدن ، اتاق اصناف، پلیس نظارت بر اماکن، نظام صنفی کشاورزی ، مدیریت حوزه ریاست سازمان، معاون تولیدات گیاهی سازمان ، مدیر ارزیابی عملکرد و مدیرحراست سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی در محل سالن کشاورز این سازمان برگزار شد.

رضایی دبیر کارگروه نظارت بر شبکه های توزیع آفتکش های گیاهی هدف از برگزاری این جلسه را، توزیع سموم با توجه به اختصاص ارز یارانه ای 4200 تومانی در راستای عرضه سموم توسط فروشندگان برابر قیمت مصوب و ذکر شده در روی قوطی اعلام نمود.

ارائه فاکتور خرید سم ، داشتن مجوزهای مربوط به برگ آنالیز کیفی کود و سم ، ثبت ورود و خروج سم در سامانه مانیتورینگ سموم، فروش سم برابر نسخه گیاهپزشکی، اعلام موجودی و قیمت سموم فروشندگان چه در فروشگاه ها و چه در انبارها به سازمان جهادکشاورزی، ثبت انبارها در سامانه جامع انبارها از مواد مطروحه در این جلسه بود.