کشت کینوا در مانه و سملقان - کشت کینوا در مانه و سملقان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی به نقل از روزنامه خراسان شمالی ، امسال برای اولین بار 10.5 هکتار از اراضی مانه و سملقان زیر کشت گیاه کینوا رفت و آرد دانه گیاه کینوا مانند غلات در تهیه انواع خوراکی ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی مانه و سملقان با بیان این مطلب افزود: به دلیل وجود نداشتن گلوتن در دانه کینوا در تغذیه افرادی که به گلوتن حساسیت دارند به عنوان جایگزین آرد گندم مورد استفاده قرار می گیرد.

«قهرمانیان» افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی، کشت گیاه کینوا در این شهرستان از اواخر تیر تا اواسط مردادماه انجام شد و در آبان ماه برداشت می شود.