کاهش تولید گندم، بروز خشکسالی در فاروج را اثبات کرد - کاهش تولید گندم، بروز خشکسالی در فاروج را اثبات کرد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

مدیر جهاد کشاورزی فاروج گفت: کاهش 2.5 برابری تولید گندم، به عنوان یک شاخص تعیین کننده، این شهرستان را در شمار مناطق مشمول خشکسالی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی  به نقل از خبرگزاری ایرنا، احمد کنعانی روز جمعه اظهار داشت: کاهش چشمگیر بارندگی موجب کاهش شدید میزان تولید گندم در این شهرستان شده که پس از ارائه مستندات این شهرستان هم مشمول مناطق مواجه با خشکسالی محسوب شد.
وی افزود: این در حالی بود که تا مدتی پیش و با استناد به میزان گندم تولیدی در سال زراعی پیش از آن، فاروج در ردیف شهرستان های مواجه با خشکسالی قرار نگرفته بود.
وی با اشاره به روند کاهشی تولید گندم سالانه در فاروج افزود: میزان خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان این شهرستان در سال زراعی 94-95، 40 هزار تن بود که این رقم در سال بعد از آن به 16 هزار تن و امسال به 11 هزار و 500 تن کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه، میزان بارندگی شهرستان فاروج از ابتدای سال زارعی 96-97 تا پایان تیرماه 164.7 میلیمتر بوده که نسبت به دوره آماری 32 درصد کاهش داشته، گفت: بارندگی در این شهرستان در سال زراعی 96-97 پراکنش مناسبی داشت بطوری که در پاییز گذشته از 16.5میلیمتر فراتر نرفت و به کشتزارهای دیم منطقه خسارت زیادی وارد آورد.
وی افزایش دما را از دیگر عوامل شدت بخشیدن به خشکسالی عنوان کرد و افزود: با توجه به بروز خشکسالی و کمبود بارش، افزایش دما نسبت به دوره آماری 9 درجه سانتیگراد بود که موجب افزایش تبخیر و تعریق، از شاخص های محاسبه خشکسالی بسیار شدید، شد.
مدیر جهاد کشاورزی فاروج افزود: با این شرایط میزان خسارت وارده به محصولات کشاورزی حدود 318 میلیارد و 320 میلیون ریال بود که علاوه بر آن افت دما در فروردین که همراه با برف بود، خسارات زیادی برای باغداران و کشاورزان شهرستان به همراه داشت.
کنعانی گفت: با توجه به این عوامل و مقایسه میزان خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان، این شهرستان در شمار مشمولان خشکسالی قرار گرفت تا حقی از کشاورزان ضایع نشود.
سطح زیر کشت گندم در شهرستان فاروج چهار هزار و 790 هکتار است.
از 60 هزار هکتار زمین های قابل کشت شهرستان، 10 هزار هکتار زیر کشت محصولات آبی می رود، سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی آبی شهرستان 17 هزار و 809 هکتار و در سطح 20 هزار و 275 هکتار هم محصولات زراعی و باغی دیم کشت می شود
تولید سالانه محصولات زراعی شهرستان 132 هزار و 244 تن، تولیدات باغی 65 هزار و 474 تن و تولیدات دامی 17 هزار و 280 تن است که هرساله به تناسب شرایط جوی و بارندگی ها این مقدار دچار کاهش یا افزایش می شود.