4235545 قطعه جوجه ریزی در واحد های مرغداری های خراسان شمالی در نیمه اول سال1397 - 4235545 قطعه جوجه ریزی در واحد های مرغداری های خراسان شمالی در نیمه اول سال1397 | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی،  مدیر امور طیور،زنبورعسل وکرم ابریشم این سازمان گفت: در6 ماهه نخست سال جاری4235545 قطعه جوجه ریزی در مرغداری های این استان انجام شده است .

مهندس حسین رضازاده گفت: این تعداد جوجه ریزی نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری چندانی نداشته است.

وی میزان جوجه ریزی انجام شده در مدت مشابه سال قبل را 4247165 قطعه ذکر کرد.

رضازاده افزود: درسال گذشته14900 تن گوشت طیور در استان تولید شده است که شهرستان شیروان با  8891  تن  بیشترین مقدار  و رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

مهندس رضازاده :میزان تولید گوشت طیور پیش بینی شده در سال جاری را 14200تن عنوان کرد و افزود درصورت تحقق اين مقدار، بالغ بر85 درصد نیاز استان تامین خواهد شد.

وي سرانه مصرف گوشت مرغ در استان خراسان شمالی در سال 96 را 20.5 كيلو و تخم مرغ 10.5 کیلو براي هرنفر ذکرکرد.

مدیر امور طیور ،زنبور عسل و پرورش کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی  گفت در حال حاضر 94 واحد پرورش مرغ گوشتي در استان با ظرفیت 2434435 قطعه در دوره مشغول فعالیت هستند.