جلسه ستاد آبیاری نوین برگزارشد - جلسه ستاد آبیاری نوین برگزارشد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی ، جلسه ستاد آبیاری نوین استان با حضور اعضای محترم ستاد مذکور و مدعوین در مورخ 1397/07/29 در محل سالن کشاورزی سازمان برگزار گردید.

 در این جلسه پس از ارائه گزارش طرحهای آبیاری نوین اجرایی سال 1396،میزان جذب اعتبارات  سال 1396، تدابیر و اقدامات لازم جهت بهبود و تسریع در اجرای طرحهای آبیاری نوین اتخاذ گردید.

در حاشیه این جلسه ضمن قدردانی از زحمات آقای مهندس عربی مدیر سابق آب وخاک و امور فنی مهندسی سازمان، مهندس سید ابراهیم سیدی بعنوان مدیر جدید آب وخاک و امور فنی مهندسی سازمان به اعضاء معرفی گردیدند.