8 هزار تن کشمش در شیروان تولید شد - 8 هزار تن کشمش در شیروان تولید شد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: امسال 8 هزار تن کشمش در شهرستان شیروان تولید شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی به نقل از ایرنا ، محمد علی شریکیان روز شنبه سطح زیر کشت انگور در این شهرستان را سه هزار هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: امسال 21 هزار تن کشمش در خراسان شمالی تولید شده است که مهم ترین مراکز تولید این محصول شیروان و فاروج است.
وی با اشاره به مشکل سرما در فروردین ماه امسال در این شهرستان گفت: محصولی که حاصل شد انگور کشمشی بسیار خوبی است زیراکه دوباره زایی به وجود آمد و با وجود تغذیه مناسب از کیفیت خوبی برخوردار است.
شریکیان با اشاره به افزایش قیمت این محصول در مقایسه با سال قبل افزود: امسال قیمت هر کیلوگرم کشمش 130 تا 150 هزار ریال بود که بیشتر آن صادر می شود و بخشی به صورت تازه خوری مصرف می شود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: امسال 106 هزار تن انگور کشمشی در این استان تولید شد که پیش بینی می شود در مجموع کل 175 هزار تن انگور از سطح باغ ها برداشت شود.
شریکیان افزود: کیفیت انگور، کشمش و سایر فرآورده های آن نیاز به شرایط اقلیمی مناسب داشته که روزهای آفتابی شهریورماه شرایط فیزیولوژیکی مناسب جهت فتوسنتز فراهم ساخته و متعاقبا شب های خنک سبب افزایش تجمع قند، ماده خشک در حبه ها می شود.
ظرفیت صنایع فرآوری این محصول در استان 15 هزار تن و ظرفیت نگهداری 10 هزار تن فراهم شده که با توجه به مقدار تولید نیاز به توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.