مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد: شناسایی415 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی خراسان شمالی - مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد: شناسایی415 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از شناسایی 415 مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی به نقل از ایسنا ، رضا جباران مساحت تغییر کاربری های ایجاد شده در موارد مذکور را 5.6 هکتار اعلام کرد.

وی گفت: تغیبر کاربری های صورت گرفته هم در مزارع، باغات و هم در زمین های کشاورزی که در آن امر کشاورزی انجام نمی شد، شناسایی شده است.

جباران با اشاره به اینکه تغییر کاربری های شناسایی شده یا متعلق به تغییرکابری های صورت گرفته در زمان حال است و یا اینکه تغییرکاربری هایی بوده که از سال 75 تاکنون صورت گرفته است، ادامه داد: 25 تا 30 درصد از تغییر کاربری های شناسایی شده متعلق به زمان حال هستند.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون 73 مورد بنا که به صورت غیرمجاز ساخته شده بودند، قلع و قمع شدند.

این مقام مسئول گفت: علاوه بر آن طی سال جاری با 134 مورد موافقت شده است تا طرح های غیرکشاورزی در اراضی کشاورزی استان اجرایی شود.

وی افزود: همچنین با 234 مورد درخواست نیز موافقت شد تا طرح های کشاورزی همچون ساخت گلخانه، کارخانه آرد و ... در اراضی کشاورزی استان انجام شود.