اخبار استان ›› جلسه رصد و پایش بازار نهاده ها و محصولات بخش کشاورزی برگزارشد ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، صبح امروز سه شنبه مورخ 15آبان 1397، جلسه کارگروه رصد وپایش بازارنهاده ها ومحصولات بخش کشاورزی و دامی جهت کنترل و پالایش فرایندتامین وتوزیع کالاهای اساسی ازمبادی ورودی تا مصرف کننده نهایی باحضور مسئولین محترم ستادی و رابطین محترم در محل سالن کشاورز سازمان برگزارشد.

ارائه نحوه پایش وکنترل قیمتها ، ارائه شرح فعالیتها؛ مغایرتهاو فرایند بررسی نهاده های دامی و طیور ، ارائه شرح فعالیت ها واقدامات در رصد و پایش سم ، ارائه نحوه رصد وپایش کود، هماهنگی رابطین استانی و شهرستانی جهادکشاورزی و دستگاههای وابسته از محورهای گفتگو در این جلسه بودند.