جلسه رصد و پایش بازار نهاده ها و محصولات بخش کشاورزی برگزارشد - جلسه رصد و پایش بازار نهاده ها و محصولات بخش کشاورزی برگزارشد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، صبح امروز سه شنبه مورخ 15آبان 1397، جلسه کارگروه رصد وپایش بازارنهاده ها ومحصولات بخش کشاورزی و دامی جهت کنترل و پالایش فرایندتامین وتوزیع کالاهای اساسی ازمبادی ورودی تا مصرف کننده نهایی باحضور مسئولین محترم ستادی و رابطین محترم در محل سالن کشاورز سازمان برگزارشد.

ارائه نحوه پایش وکنترل قیمتها ، ارائه شرح فعالیتها؛ مغایرتهاو فرایند بررسی نهاده های دامی و طیور ، ارائه شرح فعالیت ها واقدامات در رصد و پایش سم ، ارائه نحوه رصد وپایش کود، هماهنگی رابطین استانی و شهرستانی جهادکشاورزی و دستگاههای وابسته از محورهای گفتگو در این جلسه بودند.