حضور مسئولین محترم سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی در مراسم راهپیمایی13آبان1397 - حضور مسئولین محترم سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی در مراسم راهپیمایی13آبان1397 | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی جمعی از مدیران و معاونین محترم سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی در مراسم راهپیمایی 13آبان حضور یافتند.