برگزاری آزمون تئوری و عملی همکاران جدید الاستخدام در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی - برگزاری آزمون تئوری و عملی همکاران جدید الاستخدام در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی روز شنبه مورخ 19 آبان 1397 آزمون تئوری و عملی کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی طرح پهنه بندی نظام نوین ترویج در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی برگزار گردید.

ین آزمون به دو صورت تئوری و عملی  و شامل 5 مهارت 1- زراعت 2- دامپروری عمومی 3-خاک شناسی ،تغذیه گیاهی و بهره وری آب 4-گیاهپزشکی  و5- باغبانی  در محل مرکز تحقیقات و آزمایشگاههای گیاهپزشکی، گیاهان دارویی ، دامپروری ،کارگاه ماشین آلات و ایستگاه تحقیقات کهنه کند برگزار گردید .

لازم به ذکر است این آزمون در سه گروه و به تعداد 158 نفر دو گروه آقایان و یک گروه خانمها در سه روز متوالی 19 الی 21 آبان ماه  ادامه دارد. همچنین نفرات اول تا پنجم در مراسم اختتامیه دوره با حضور مسئولین استانی مورد تجلیل و تشویق قرار می گیرند.