بیش از 2211 تن عسل در خراسان شمالی تولید شد - بیش از 2211 تن عسل در خراسان شمالی تولید شد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، مدیر امورطیور،زنبور عسل وکرم ابریشم  این سازمان گفت: به منظور دستیابی به آماردقیق کلنی های زنبور عسل استان وسایر اطلاعات مورد نیاز،آمار گیری  زنبورستان ها درسال جاری همزمان با سراسر کشور درخراسان شمالی انجام شد.

مهندس حسین رضازاده افزود: براساس اطلاعات بدست آمده در سال جاری تعداد افراد شاغل درحرفه زنبور داری 1676 نفر وتعداد کلنی ها شمارش شده 177951 کلنی می باشد که از این تعداد کلنی مقدار 2211 تن عسل تولید گردیده است.

وی اظهار نمود: سال گذشته در استان مقدار 1998 تن عسل تولید شده است كه تولید امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 (یازده )درصد افزایش  داشته است.

به گفته رضازاده: در سال جاری از هر کلنی 12.4کیلوگرم عسل بدست آمده در حالی که در سال قبل به ازای  هرکلنی 11.6 کیلوگرم  عسل تولید شده است.

استان خراسان شمالی به لحاظ شرایط مناسب آب و هوایی و وجود مراتع غنی پوشیده از گیاهان دارویی در سال 96 از نظر میزان تولید عسل رتبه سیزدهم و از نظر میانگین تولید به ازای هر کلنی (بهره وری) رتبه ششم کشوری را کسب نموده است.