نشست صمیمی همکاران مدیریت اموراراضی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی به مناسبت 7 بهمن "سالروز تأسیس سازمان امور اراضی" - نشست صمیمی همکاران مدیریت اموراراضی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی به مناسبت 7 بهمن "سالروز تأسیس سازمان امور اراضی" | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، نشست صمیمی مدیریت اموراراضی این سازمان به مناسبت 7 بهمن "سالروز تأسیس سازمان امور اراضی"  با همکاران ستادی و شهرستانی در محل سالن کشاورز سازمان برگزار گردید.

در این نشست از سه شهرستان فاروج، اسفراین و جاجرم که حائز رتبه اول در زمینه ارزیابی عملکرد شده اند و همچنین از 7 نفر از همکاران نمونه ستادی و شاغل در امور اراضی شهرستان ها تقدیر به عمل آمد.