برگزاری نشست مشترک هیات اعزامی دانشگاه ملی کشاورزی قرقیزستان و دانشگاههای خراسان شمالی - برگزاری نشست مشترک هیات اعزامی دانشگاه ملی کشاورزی قرقیزستان و دانشگاههای خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، نشست مشترک هیات ملی کشاورزی قرقیزستان  و دانشگاههای خراسان شمالی با حضور روسا دانشگاههای استان کارشناسان سازمان جهادکشاورزی و دکتر یزدانی مدیرکل کشاورزی جهاد دانشگاهی کشور در محل دانشگاه دولتی واحد بجنورد برگزار گردید.

در این جلسه هر یک از روسای دانشگاهها و مراکز عالی به معرفی توانمندی های  مراکز خود به هیات اعزامی از دانشگاه ملی قرقیزستان پرداختند و در نهایت طرفین بر ایجاد ساز و کار در خصوص ارتباطات علمی و فنی مستمر با یکدیگر تاکید کردند.