محققان ارشد مرکز تحقیقات وزارت جهادکشاورزی از گلخانه های سبزی و صیفی شهرستان اسفراین بازدید نمودند - محققان ارشد مرکز تحقیقات وزارت جهادکشاورزی از گلخانه های سبزی و صیفی شهرستان اسفراین بازدید نمودند | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی ، محققان ارشد مرکز تحقیقات وزارت جهادکشاورزی آقایان دکتر مومنی و دکتر بصیرت به همراه همکاران مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان و مدیریت جهادکشاورزی شهرستان روز یکشنبه مورخ 12/19/ 1397از گلخانه های سبزی و صیفی شهرستان اسفراین با هدف بررسی و حل مشکلات گلخانه داران بازدید نمودند.