اجرای عملیات پلاک گذاری تراکتور و کمباین های اسفراین - اجرای عملیات پلاک گذاری تراکتور و کمباین های اسفراین | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

  به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی به نقل از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسفراین مرحله جدید عملیات پلاک گذاری تراکتورها و کمباین های اسفراین اجرا شد.

مسئول مکانیزاسیون جهاد کشاورزی این شهرستان با اعلام این خبر گفت: در این شهرستان حدود 1600 تراکتور وجود دارد که بیش از 1000دستگاه تاکنون پلاک گذاری شده و مابقی نیز در مراحل آتی پلاک گذاری  خواهد شد.

مهندس محمد ایمانی تاکید کرد :در آینده نزدیک صدور حواله سوخت فقط به تراکتورها و کمباین های دارای پلاک امکان پذیر می باشد لذا به کلیه دارندگان این دستگاهها توصیه می شود جهت طی مراحل پلاک گذاری به دفتر نظام صنفی کشاورزی واقع در مدیریت جهاد کشاورزی اسفراین مراجعه نمایند تا در آینده جهت تامین سوخت مشکلی نداشته باشند. گفتنی است پلاک گذاری بدون محدودیت سنی و سال تولید برای تراکتورها و کمباین ها قابل اجراست.