طرح تولید محصول استاندارد و گواهی شده گلابی بصورت پایلوت در شهرستان گرمه کلید خورد - طرح تولید محصول استاندارد و گواهی شده گلابی بصورت پایلوت در شهرستان گرمه کلید خورد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان خراسان شمالی از آغاز اجرای طرح تولید محصول استاندارد و گواهی شده با تأکید بر محصول گلابی بصورت پایلوت توسط زنان روستایی شهرستان گرمه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، حسین احمدآبادی گفت: پیرو امضای موافقت نامه بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت کشاورزی( دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری ) با هدف ارتقای مهارت های شغلی زنان روستایی  با رویکرد آموزش و ترویج تولید و مصرف محصول کشاورزی استاندارد و گواهی شده با محوریت اجرایی نمودن طرح حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی ویژه زنان روستایی ، کمیته شهرستانی تولید محصول سالم و استاندارد در شهرستان گرمه تشکیل گردید.
وی افزود: در راستای فراهم نمودن زمینه ایجاد و توسعه کسب و کار برای  خانوارهای روستایی و عشایری با رویکرد تولید محصولات گواهی شده و ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصولات گواهی شده ،کمیته شهرستان گرمه با محوریت تولید محصول سالم و استاندارد گلابی با دبیری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان و اعضای کمیته فنی طرح در شهرستان (مروج مسئول پهنه تولیدی – کارشناسان باغبانی – ترویج – حفظ نباتات و نماینده محیط زیست – نماینده علوم پزشکی ) در محل مدیریت جهادکشاورزی این شهرستان برگزار گردید.

احمدآبادی تصریح نمود: محصولات گواهی شده، محصولاتی هستند که باقیمانده آفت کش ها و عناصر سنگین در آنها در حد مجاز است و علاوه بر کمیت، کیفیت تولیدات از نظر مغذی بودن مورد تاکید قرار گیرد.