‍ هم افزایی جهادکشاورزی با سپاه و بسیج جهت شکوفایی کشاورزی و دامداری اسفراین - ‍ هم افزایی جهادکشاورزی با سپاه و بسیج جهت شکوفایی کشاورزی و دامداری اسفراین | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

جلسه هم افزایی جهادکشاورزی با سپاه و بسیج  شهرستان اسفراین جهت شکوفایی کشاورزی  و دامداری این شهرستان به مناسبت شروع کار بسیج مهندسین در جهاد کشاورزی برگزار شد.

در این جلسه مدیر جهاد کشاورزی اسفراین،فرمانده سپاه اسفراین و مسئول بسیج مهندسین خراسان شمالی درباره راههای مشارکت ،همکاری و همیاری این نهادهای انقلابی جهت ارتقای کشاورزی و دامداری در این  شهرستان به  تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه« یاران»،مسئول بسیج مهندسین خراسان شمالی ،کلیاتی از فعالیت بسیج مهندسین استان را تشریح نمود و از مدیریت جهاد کشاورزی خواست با نماینده بسیج مهندسین اسفراین همکاری و مساعدت نمایند.

«سرهنگ الهی راد»فرمانده سپاه اسفراین ضمن ابراز خرسندی از شروع به کار این دفتر در جهاد کشاورزی،خواستار همکاری دوجانبه جهت هم افزایی امکانات،نیروها و تجربیات شد و نقش جهاد کشاورزی را در توسعه اقتصادی و تامین آذوقه و امنیت غذایی مردم اساسی دانست.

مهندس تاج آبادی،مدیر جهاد کشاورزی اسفراین ضمن اعلام آمادگی جهت همکاری با بسیج مهندسین گفت:راه اندازی این نهاد انقلابی در این مدیریت فرصتی است تا جهاد کشاورزی بتواند با بهره گیری از نیروهای متخصص بسیجی در زمینه آموزش،پژوهش و اجرای طرحهای توسعه ای و زیربنایی فعالیت نماید.

مهندس تاج آبادی خاطر نشان کرد :بایستی رابطه ای متقابل و سازنده بین این 2نهاد انقلابی جهت نیازسنجی و اقدام،صورت گیرد و جلوی موازی کاری گرفته شود.

در پایان این جلسه سرکار خانم مهندس آذین فر بعنوان نماینده بسیج مهندسین معرفی گردید.