اخبار استان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

رئیس شعبه کانون بازنشستگان جهاد سازندگی استان خراسان شمالی طی پیامی، انتخاب روابط عمومی برتر سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی را بین کلیه دستگاهای اجرائی استان را تبریک گفت.