اخبار استان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: از سال 94 تاکنون 150هزار هکتار نقشه‌های کاداستر اراضی کشاورزی انجام شده است که از این میزان16هزارهکتاردر سامانه ثبت اسناد کشور جانمایی شده و 34 هزارهکتار دیگر نیز در سال جاری در سامانه ثبت اسناد جانمایی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی، دکتر عبداله یوسفی گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی در راستای قانون جامع حدنگار( کاداستر) و رفع تداخل با هدف سنداردار کردن اراضی کشاورزی در قالب اسناد تک برگی، از سال 94 برنامه تهیه نقشه کاداستر درسطح 650 هزارهکتار از اراضی کشاورزی استان( شامل اراضی زراعی ، باغی، دیم و آیش) در دستورکار خود قرار داده است.

وی اظهار امیدواری کرد در سال جهش تولید با عنایت به قانون جامع حدنگار و تفاهم به عمل آمده بین وزارت جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک کشور، شاهد صدور سند تک برگی در سطح 50 هزارهکتار از اراضی کشاورزی برای مالکین بخش کشاورزی در استان باشیم.