حمایت از دامداران با توزیع نهاده‌های دامی - حمایت از دامداران با توزیع نهاده‌های دامی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

مدیر جهادکشاورزی شهرستان اسفراین گفت : از ابتدای امسال تاکنون میزان ۴۶۴ تن اقلام علوفه‌ای بین واحد‌های صنعتی و روستایی و مرغداری‌های صنعتی و سایر ماکیان شهرستان اسفراین توزیع شد.

مهندس فائزه تاج آبادی گفت : در راستای سیاست‌های جهش تولید بخش کشاورزی و دامپروری باهدف حفظ اشتغال و پایداری تولید درزیر بخش پرورش دام سبک و سنگین در واحد‌های صنعتی و روستائی و مرغداری‌های صنعتی و سایر ماکیان شهرستان اسفراین، ازابتدای امسال  تاکنون میزان ۴۶۴ تن اقلام علوفه‌ای بین طیور وسایر ماکیان، توزیع شد که ازاین میزان ۲۰۰ تن کنجاله سویا و ۲۶۴ تن ذرت می‌باشد. که ازاین میزان ۲۰۰ تن کنجاله سویا و ۲۶۴ تن ذرت می‌باشد.

میزان ۱۵۷۹ تن اقلام علوفه‌ای در بین دامداران توزیع شد که از این میزان ۵۵۵ تن جو، ۷۳ تن ذرت، ۴۵ تن کنجاله و سویا ۹۰۶ تن سبوس ازاول سال تاکنون دربین تولید کنندگان وبهره برداران سطح شهرستان ازطریق شرکت‌های تعاونی تخصصی خدمات رسان عمومی توزیع گردید.