واگذاری ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند دام سبک شهرستان شیروان - واگذاری ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند دام سبک شهرستان شیروان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از واگذاری ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند دام سبک شهرستان شیروان خبر داد.

مهندس محمد محمدزاده گفت: ایستگاه گوسفند کردی در شمال شرق کشور در شهرستان شیروان در سال 1368 تاسیس و تنها مرکز اصلاح نژاد دام سبک در خراسان شمالی بوده و تا سال 90 به عنوان بانک ژن گوسفند کردی و از سال 90 به بعد تاکنون روی نژادهای پربازده از جمله رومانوف و برولا کار کرده است.

مهندس محمد زاده افزود: این ایستگاه با 327 دام سبک در مورخ 30. 4. 99 به مدت 2 سال تحویل مجمتع دامپروری و کشاورزی سردشت محمدیه و با واگذاری به بخش خصوصی امید است نتایج بهتر و بیشتری عاید  استان گردد.