افزایش ۳۰ درصدی تولید ماهی سردابی در اسفراین - افزایش ۳۰ درصدی تولید ماهی سردابی در اسفراین | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسفراین از افزایش ۳۰ درصدی تولید ماهی سردابی در این شهرستان خبرداد.

مهندس تاج آبادی گفت: سال گذشته ۹۸۳ هزار قطعه بچه ماهی سردابی و ۲۳ هزار قطعه بچه ماهی گرمابی در استخرهای شهرستان رهاسازی شد که از این مقدار ۳۱۰ تن ماهی تولید شده است.

وی افزود: تولید ماهی دراسفراین ۷ میلیارد تومان درآمد داشت.